Stormaktstiden 1611-1721

Här har vi samlat det vi har i vårt sortiment gällande svensk stormaktstid 1611-1721. Detta sortimentet kommer succesivt att växa eftersom det är här Sverige tar form som stat. Sverige formas som nation och går ur medeltiden och in i en process som formar rikets framtid och benämns ofta som tidigmodern historia.
Administration och kultur har mycket av sin vagga under 1600 talet, när det krävs ordning i en statsapparat för att finansiera nationella satsningar. Ställ gärna frågor om böcker om du saknar något. Vi har även en hel del antikvariska böcker som vi ännu inte visar här. 

Stormaktens undergång Det stora Nordiska kriget 1700-1721

I hundratals titlar har Det Stora Nordiska Kriget skildrats i svensk och utländsk litteratur. (det lär finnas uppemot 200 titlar enbart om KarlXll:s död) Vi har samlat en del av de aktuella titlar som finns i handeln, men får inom kort in betydligt fler. kriget och samhället skildras ut flera olika synvinklar, och att läsa de olika kanske ger en bättre och mer rättvis bild av det som hände. Det var en tid för armod som vi kan läsa i Magnus Västerbros bok "Tyrannens tid" Det var en tid för hjältar, det kan vi läsa i boken om "Kungens män", truppen på drygt 150 drabanter som bildade en elitstyrka i Svenska armén. Det var en sista strid i Skåne som vi kan läsa i boken med samma namn. Högaktuell är boken om "Den gyllene freden - 1721" Den korta tid som Ryssland öppnade sig för forskning har lett till en hel del nya vinklingar i ämnet. Det Stora Nordiska Kriget är ett forskningsområde som ständigt växer och ändrar sig: Följ det hos oss på Firmaboken.

Nyhet om Stora Nordiska Kriget - 1721 NYHET: Hör rösterna från förhören, nytt dokumenterat arkivmaterial

Ställ gärna frågor om böcker som gäller stormaktstiden och kom in med önskemål. Detta är ett focusområde och bokhandlaren har ett omfattande antikvariskt sortiment. Vi kommer löpande med nya titlar. 

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Nyhet hos oss. Kungens män Nyhet: Kungens Män, Karl XII:s Drabanter
Ett samtal mellan Drottning Kristina, och författaren Inger Schuberth. Drottning Kristina den äldre om hennes liv och hennes samtid.

Stormaktens historia

Under Stormaktstiden eller det som kalls tidigmodern historia förändrades Sverige i grunden. Statsstaten växte fram, städer grundades, struktur och organisation krävdes för att hantera ett växande rike. Riket i sin tur växte genom ändlösa krig som drabbade befolkningen hårt. 
men det var även en inrikes kolonisation, en import av kultur från kontinenten, ett slösande praktliv hos delar av aristokratin. 
Allt detta har satt sina spår i vårt samhälle idag, läs böcker om denna turbulenta, spännande tid i vår historia. 

Sebastian Jägerhorn Nyhet/Fynd med lågpris - Hårdast bland de hårda
Karolinerna Turdfjäll & Höljeman : soldat- och familjeliv 1700-talets Norrland Karolinerna Turdfjäll & Höljeman : soldat- och familjeliv 1700-talets Norrland
Ny upplaga Den sista striden om Skåne

Fler nyheter

Tillagd i varukorgen