Retorik, tal och citat

Konsten att tala inför publik är något du kan träna upp. Det finns utarbetade metoder och regler för ett lyckat framförande eller tal. Några av dem är över 1000 år gamla. Här får du en hel del tips i form av olika böcker om just retorik- konsten att tala

Ett av vår tids mest berömda tal: "I have a dream" Martin Luther King  28 augusti 1963

Ännu ett berömt tal; Steve Jobs vid Stanford University 2005

Fler nyheter

Tillagd i varukorgen