Stormaktstiden 1611-1721

Här har vi samlat det vi har i vårt sortiment gällande svensk stormaktstid 1611-1721. Detta sortimentet kommer succesivt att växa eftersom det är här Sverige tar form som stat. Sverige formas som nation och går ur medeltiden och in i en process som formar rikets framtid och benämns ofta som tidigmodern historia.
Administration och kultur har mycket av sin vagga under 1600 talet, när det krävs ordning i en statsapparat för att finansiera nationella satsningar. Ställ gärna frågor om böcker om du saknar något. Vi har även en hel del antikvariska böcker som vi ännu inte visar här. 

Nyhet om Stora Nordiska Kriget - 1721 NYHET: Hör rösterna från förhören, nytt dokumenterat arkivmaterial

Ställ gärna frågor om böcker som gäller stormaktstiden och kom in med önskemål. Detta är ett focusområde och bokhandlaren har ett omfattande antikvariskt sortiment. Vi kommer löpande med nya titlar. 

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Nyhet hos oss. Kungens män Nyhet: Kungens Män, Karl XII:s Drabanter
Ett samtal mellan Drottning Kristina, och författaren Inger Schuberth. Drottning Kristina den äldre om hennes liv och hennes samtid.
Sebastian Jägerhorn Nyhet/Fynd med lågpris - Hårdast bland de hårda
Karolinerna Turdfjäll & Höljeman : soldat- och familjeliv 1700-talets Norrland Karolinerna Turdfjäll & Höljeman : soldat- och familjeliv 1700-talets Norrland
Ny upplaga Den sista striden om Skåne

Fler nyheter