Kontakta oss gärna:
070-2036644

Turismens historia och utveck.

Hur turism och resande sett ut och utvecklats fram till våra dagar.

  • Artnr: 9789147073801
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

En bok för alla turismutbildningar! Oberoende av vilken inriktning olika kurser har är turismens historia den primära utgångspunkten.

Här skildras turismens utveckling genom att diskutera vad turism är samt beskriva hur turism och resande sett ut och utvecklats fram till våra dagar och hur den kan te sig i framtiden.

Då nu och i framtiden! Turismen får allt större utrymme, såväl i vårt vardagsliv som ut ett näringsperspektiv. Inte sällan ses turismen som en räddning för regioner i kris när traditionella basnäringar mött strukturella problem, med arbetslöshet som följd. Turismen har blivit en del av den nya upplevelseindustrin.

Boken skildrar turismens historia genom att dels diskutera vad turism är, dels beskriva hur turism och resande sett ut och utvecklats fram till våra dagar. Med detta historiska perspektiv och analys av nutid kan vi också se utvecklingstendenser för morgondagens turism.

Turismens historia & utveckling är en lärobok inom ett kursmoment som finns inom turismutbildningar på alla nivåer. Oberoende av vilka inriktningar olika kurser har är turismens historia den primära utgångspunkten. Boken kan också användas som referenslitteratur i historia.

Thomas Blom, Mats Nilsson 
Antal sid: 104
Utgiven: 200501
Förlag: Liber AB