Transportekonomi

Transportekonomi kopplar samman tekniska och ekonomiska aspekter.

  • Artnr: 9789144610412
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,348

Beskrivning av artikel

Logistiska modeller för resursflöden
Transportekonomi kopplar samman tekniska och ekonomiska aspekter av transportsystemet utifrån en beskrivning av en transport som en tjänst.

Boken är indelad i fem delar:
Del I behandlar transportsystemet som ett fysiskt nätverk där olika kapacitets- och aktivitetsaspekter beskrivs.
Del II behandlar transportkostnadernas komponenter och uppbyggnad.
Del III behandlar olika pris- och kostnadsbegrepp ur makro- och mikroperspektiv, i samband med efterfrågan på transporttjänster och utnyttjande av transportsystemet.