Kontakta oss gärna:
070-2036644

Till Damaskus ; Ett drömspel

Käre Gustaf af G. Nu måste jag besvära Dig med en fråga rörande pjesen

  • Artnr: 9789127108509
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Författare: August Strindberg
Pocket: 198 sidor

Käre Gustaf af G. Nu måste jag besvära Dig med en fråga rörande pjesen Till Damaskus. Dagmarteatern antager stycket på villkor att det ej utkommer på Svenska eller Danska före Jul (samt att jag för teatern förenklar dekorationerna). Är det skäl dröja så länge med utgifningen? Mitt svar: Nej! Emellertid och emedan man aldrig vet hvar landet ligger, måste jag begagna tiden och inlemna pjesen i Kristiania och Helsingfors. Till den ändan ber jag få besvära Dig att låta hastigt taga 3 afskrifter. Vet du när Gernandt ämnat utgifva pjesen? O.S.A.
Vänligen
August Strindberg Brev till Gustaf af Geijerstam, 26 maj 1898 Förstå Drömspelet? Indras dotter har stigit ner på jorden för att få reda på hur menniskorna ha det, och så får hon känna hur svårt det är. Och det svåraste är: att göra andra ondt, hvilket man tvingas till om man vill lefva. Formen är ju motiverad i förordet: drömmens sammelsurium, i vilket det dock finns en viss logik! Allt orimligt blir sannolikt. Menniskor skymta och sizzeras på flera punker, skizzerna flyta ihop, samma person upplöser sig i flera som åter flyta ihop till en. Tid och rum existera ej; en minut är som många år, inga årstider; snön ligger i sommarlandskap, linden gulnar och grönskar etc. Ur Strindbergs brev till Emil Schering, 13 maj 1902. Till Damaskus utgavs första gången 1898, Ett drömspel 1902.