Kontakta oss gärna:
070-2036644

Språkriktighetsboken

En modern, utförlig och resonerande handbok i språkriktighetsfrågor.

  • Artnr: 917227381x
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Språkriktighetsboken är en modern, utförlig och resonerande handbok i språkriktighetsfrågor. Den tar upp de vanligaste och viktigaste språkriktighetsfrågorna i svenskan. Här hittar man moderna klassiker som valet mellan större än mig eller större än jag; före eller innan, sin eller hans. Men också nyare språkriktighetsfrågor tas upp, till exempel ofullständiga meningar, kommer att resa eller kommer resa, könsneutrala pronomen och satsradningar.

Språkriktighetsboken ger rekommendationer om hur man lämpligen formulerar sig, men rymmer också en utförlig diskussion kring varje språkriktighetsfråga. Läsaren får alltså mer än bara ett skrivråd. Boken förmedlar också kunskaper som gör det möjligt att ta aktiv del i språkriktighetsdiskussioner och självständigt ta ställning.

Boken vänder sig till lärare, studenter, informatörer, journalister, redaktörer - ja, till alla som arbetar aktivt med svenskt skriftspråk. Boken är också lämplig som kursbok på universitetens grundkurser i svenska.

ISBN 917227381x

Svenska språknämnden

Antal sid: 413

Utgiven: 200506

Förlag: Norstedts Akademiska Förlag