Kontakta oss gärna:
070-2036644

När tar EG-rätten över?

En aktuell och inträngande bok om EG-rätten.

 • Artnr: 9175485672
 • Finns i lager
 • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

En aktuell och inträngande bok om EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen. Den vänder sig till praktiserande jurister, juridikstuderande och alla andra som vill veta mer om EG-rätten.

Denna reviderade och utbyggda utgåva innehåller en mängd nya rättsfall från EG-domstolen och förstainstansrätten – bl a många av de mål som rör Sverige och svenska rättssubjekt. Ett nytt kapitel rör EG-rättens tillämpning i svenska domstolar.

Rättsläget har beaktats per den 1 januari 2001, varför de viktigaste förändringarna till följd av Nicefördraget från december 2000 tas upp, även om fördraget inte trätt i kraft när boken trycktes. Boken innehåller bl a

 • EG-rättens källor
 • EUs institutioner
 • EG-rättens förhållande till nationell rätt
 • EG-rättens genomförande i Sverige
 • Tillämpning av EG-rätt i svenska domstolar
 • Rätten att klaga på beslut inom EU
 • Gemenskapens skadeståndsansvar
 • Fördragsbrottstalan
 • Förhandsavgörande

Författarna har alla undervisat och skrivit artiklar och böcker i EG-rättsliga ämnen. De har även praktisk erfarenhet från arbetet i EU.

ISBN10: 9175485672

ISBN13: 9789175485676

Författare: Jörgen Hettne, Maria Fritz, hans Rundegren

Förlag: Industrilitteratur AB

Antal sid: 322

Utgiven: 200103