Kontakta oss gärna:
070-2036644

Medicinsk terminologi

Denna fjärde upplaga av Medicinsk terminologi grundar sig på föregående utgåvor

  • Artnr: 9172274239
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Denna fjärde upplaga av Medicinsk terminologi grundar sig på föregående utgåvor. Innehållet har varit föremål för ny granskning och bearbetning, där så ansetts viktigt. Flera nya begrepp har fått sin definition. De nya termerna är inlagda efter en omfattande översyn för att säkerställa den mest moderna uppfattningen om termernas betydelse. Speciellt odontologiska termer är uppdaterade och antalet starkt utvidgat så att det kan sägas utgöra en ny del av ordboken.

Illustrationsmaterialet är helt genomgånget och väsentligt utökat speciellt inom odontologin.

Svensk medicinsk terminologi skrivs nu med svensk stavning, vilket varit vägledande för ordboken utan att latinska eller grekisk-latinska termer fått stryka på foten. De finns med i den utsträckning de fortfarande används.

Ordförklaringarna har medvetet gjorts fylliga för att underlätta förståelse av facktermen.

ISBN10: 9172274239

ISBN13: 9789172274235

Författare: Bengt I Lindskog

Förlag: Norstedts Akademiska Förlag

Antal sid: 688

Utgiven: 200412