Kontakta oss gärna:
070-2036644

Mänskliga rättigheter och ....

Rättighetsbegreppet har spelat en viktig roll i människors kamp mot förtryck.

  • Artnr: 9147076682
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,225

Beskrivning av artikel

Sedan FN 1948 antog en deklaration om mänskliga rättigheter har normen om universella rättigheter tidvis fungerat som en global överideologi. Rättighetsbegreppet har spelat en viktig roll i människors kamp mot förtryck och orättvisor. Samtidigt är detta begrepp inte oproblematiskt. Vi kan ställa frågor om rättigheternas grunder som inte besvaras av lagar eller folkrättsliga konventioner. Vi kan också ställa frågor om hur långt våra skyldigheter sträcker sig och hur vi skall hantera konflikter mellan rättigheter. Sådana frågor diskuteras inom den normativa moralfilosofin. I denna bok presenteras och diskuteras några centrala moralfilosofiska idéer om mänskliga rättigheter, liksom de kritiska invändningar som framförts av utilitarister, marxister, multikulturalister och feminister

Ur boken:

"Genom att läsa lagtexterna och konventionerna kan vi få reda på vad man på en nationell eller internationell nivå anser skall gälla som rättigheter. Men en normativ analys sträcker sig över denna nivå och ställer frågor som: Bör vi anta att det finns något sådant som mänskliga rättigheter?"

"Brist är inte tillgång, hunger är inte bröd. Det som inte har någon existens, kan inte förstöras; det som inte kan förstöras kan inte fordra något för att förhindra att det förstörs. Naturliga rättigheter är simpelt nonsens; naturliga och oförytterliga rättigheter är retoriskt nonsens, uppstyltat nonsens. (Jeremy Bentham)"

"Att uppleva mening är tvivelsutan något gott. Men därav följer inte att allt som ger mening är gott. Terrorister kan få ut mening av att döda oskyldiga människor. Den enes meningsprojekt kan vara den andres undergång. Här kan mänskliga rättigheter återigen fungera som referenspunkt för moraliskt acceptabla meningsprojekt och ange gränser för tillåtna intrång i andras liv."


"Populariteten i rättighetsbegreppet är inte enbart av godo. Den medför en risk för ytlighet och trivialisering. "Mänskliga rättigheter" kan reduceras till en slogan, ungefär som mantrat "vård - skola - omsorg."

ISBN10: 9147076682

ISBN13: 9789147076680

Författare: Bauhn Per

Förlag: Liber AB

Antal sid: 128

Utgiven: 200601