Kungens män. Karl XII:s Drabantkår

Kungens män: en fruktad livvaktsstyrka om tvåhundra man

  • Artnr: 9789189474246
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Författare Stefan Ingesson
Förlag Ekström & Garay - 2021
Genre Historia och arkeologi
Format Inbunden - 332 sidor
Vikt 951 gr

”Åtminstone tror iag, att deras manliga förhållande lär wara hela Europa bekant.”

Så beskrivs drabanterna, kungens män, en fruktad livvaktsstyrka om tvåhundra man som i olika konstellationer alltid befann sig i kungens närhet, såväl på som utanför slagfältet. Under Karl XII:s personliga befäl var Drabantkåren ett självständigt beridet elitförband, särskilt utvalda för deras tapperhet.

Drabanterna spelade en betydelsefull roll vid kungens sida och hade en särställning i förhållande till andra soldater. Kungens män. Karl XII:s Drabantkår ger en omfattande inblick i kårens korta men dramatiska historia, vars drabanter fick utstå blodiga fältslag, allehanda sjukdomar, interna dueller, omorganisationer, fångenskap och den slutliga upplösningen.

På Hagströmerbiblioteket i Solna påträffades sommaren 2012 ett stort antal medicinska recept som visade sig vara utskrivna till Karl XII:s Drabantkår. Denna drygt trehundraåriga receptsamling kastar nytt ljus över dessa elitsoldater och karolinertidens fältsjukvård. De över tusen recepten har aldrig tidigare tolkats i sin helhet. Vidare ger receptens innehåll fördjupad och värdefull information om läkekonsten i fält och det tidiga 1700-talets farmakologi och sättet man behandlade olika sjukdomar och skador.

Det är sällan man kommer soldaterna så nära inpå livet som i detta fall, vars soldater inte bara försökte överleva fiendens kulregn och svårartade sjukdomar, utan även ofta tuffa och ibland tveksamma behandlingsmetoder och medicineringar.

Författaren: (bilden kommer från bokförlagets hemsida) 

STEFAN INGESSON

Stefan Ingesson, född 1966 i Motala, är fil. mag. i arkeologi samt har en kandidatexamen inom ämnesområdet kulturarv-naturmiljö. Han har mångårig erfarenhet som arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena, med ett specialintresse för bland annat militärhistoria. Han har sedan 2011 forskat kring Karl XII:s Drabantkår och därvid kommit fram till nya forskningsresultat. Det är länge sedan någon tog ett grepp om ämnet, och genom en omfattande arkivforskning bidrar Stefan Ingesson med nya perspektiv och mera inträngande detaljer på området. Detta gäller särskilt den medicinhistoriska delen, där upptäckten av ett stort antal recept från Karl XII:s tid kastar nytt ljus över arméns läkemedelsterapi och förskrivningsmönster ända ner på individnivå under Stormaktstidens sista decennium. Kungens män. Karl XII:s Drabantkår fyller onekligen ett tomrum i den svenska historieforskningen.

Youtubepresentation kommer från Riksarkivet

Recension av BTJ

”Läsaren får en utmärkt helhetsbild av drabantkåren avseende t.ex. kårens historia, organisation, utrustning, tjänstgöring, insatser i strid och tiden i fångenskap. Ingesson har dessutom skrivit en intressant personförteckning över samtliga drabanter. Han kan utifrån ett tidigare outnyttjat medicinhistoriskt källmaterial, ca 1.100 recept från perioden 1703–1705, väsentligt öka kunskapen om drabanternas skador och sjukdomar samt medicinering. Läsningen underlättas i hög grad av en omfattande notapparat samt en käll- och litteraturförteckning, ett bildmaterial och överskådliga tabeller av recepten. Kungens mänvänder sig såväl till den allmänhistoriskt intresserade som till de med medicinhistoriska intressen.

Helhetsbetyg: 5.”

– Christer Olsson, BTJ-häftet nr 3, 2022.


Se även