Kontakta oss gärna:
070-2036644

Externredovisning i lagen :1

Boken, vars syfte är att ge fördjupad information om redovisningsreglerna.

  • Artnr: 9175486067
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Boken, vars syfte är att ge fördjupad information om redovisningsreglerna i Årsredovisningslagen, riktar sig både till handläggare på företagens ekonomiavdelningar och på revisions- och redovisningsbyråer. Boken är till sin karaktär en handbok.

Boken (del 1) presenterar hela Årsredovisningslagen med kommentarer paragraf för paragraf. Till varje paragraf har de uttalanden i lagmotiven hänförts, som ansetts nödvändiga för att tolka lagen rätt. Hänvisningar görs också till andra normgivare som Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och FAR.

Bokens systematik och uppläggning har gjort den till ett mycket uppskattat arbetsredskap av redovisningsbranschen. Bl a sammanfattas den kommenterande texten till paragrafen i en ”bild” som också kan användas vid undervisningen och som underlättar förståelsen av lagtexten.

ISBN10: 9175486067

ISBN13: 9789175486062

Undertitel: Årsredovisningslagen

Författare: Sten-Eric Ingblad, Kerstin Fagerberg

Förlag: Industrilitteratur AB

Antal sidor: 247

Utgiven: 200101

Bandtyp: Häftad 

Språk: Svenska