Kontakta oss gärna:
070-2036644

Ekonomi för icke ekonomer

Avsikten med boken är att orientera läsaren i hur företagets ekonomi fungerar.

  • Artnr: 9789147062836
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Alla medarbetare berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera. Alla måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla. Det är det som är det nya i dagens näringsliv.

Avsikten med boken är att orientera läsaren i hur företagets ekonomi fungerar. Den förmedlar ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering.

Beskrivningen är enkelt framställd, ofta med exempel som stöd. De olika kapitlen kan läsas oberoende av varandra. Det betyder också att boken kan användas som en uppslagsbok som man vid behov kan gå tillbaka till för att friska upp minnet.

Mikael Carlson är civilekonom, DHS och har tidigare arbetat som lärare i företagsekonomi och som revisor.Han är nu verksam som konsult och utbildare i det egna företaget Promik AB.

ISBN10: 9147062835
ISBN13: 9789147062836
Författare: Mikael Carlson
Förlag: Liber AB 
Antal sid: 160
Utgiven: 200201