Den svenska momsen

Den svenska momsen beskriver det svenska momssystemet.

  • Artnr: 9147077921
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Ny reviderad upplaga!

Den svenska momsen beskriver det svenska momssystemet. Den tar upp både nationell och internationell handel med varor och tjänster och är avsedd som ett praktiskt hjälpmedel för alla som kommer i kontakt med moms. Boken innehåller många exempel för att illustrera olika frågeställningar.

Boken har två delar. Den första delen behandlar de materiella reglerna. Dispositionen följer delvis mervärdesskattelagens kapitelindelning (kap 1-10). Bokens andra del tar upp frågor om registrering, tidpunkt för redovisning av moms, hur redovisning ska ske i en skattedeklaration m m. Dessa regler återfinns numera framför allt i skattebetalningslagen.

Innehållet i denna fjärde, reviderade upplaga är genomgående aktualiserat och bygger på de regler som gäller per den 1 januari 2006.

Jan Kleerup och Lena Westfahl är partners på Ernst & Young där de huvudsakligen arbetar med momsfrågor. Jan Kleerup är ansedd som en av landets främste momsexperter och är författare till ett flertal böcker inom området. Lena Westfahl har tidigare arbetat inom skatteförvaltningen i Stockholms län och är medförfattare till en handbok inom området. Båda har arbetat länge med utbildning och rådgivning och är ofta anlitade som lärare och föredragshållare.

ISBN10: 9147077921

ISBN13: 9789147077922

Författare: Jan Kleerup, Lena Westfahl

Förlag: Liber AB

Antal sid: 280

Utgiven: 200601