100 sidor telefonförs. CD-BOK

100 sidor om hur du blir världens bästa telefonförsäljare, CD-bok

  • Artnr: 91-976552-0-1
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

100 sidor telefonförs. CD-BOK

ISBN10: 9197655201

ISBN13: 9789197655200

Författare: Uno Lingmark

Förlag: Bokförlaget Redaktionen i Stockholm AB

Antal sidor: 4

Utgiven: 200702

Språk: Svenska 

Bandtyp: CD-bok

Du som säljare
Hur du kan formtoppa mentalt inför varje samtal.
Hur du återhämtar och återladdar dig kontinuerligt i varje säljsamtal.
Hur du avslutar varje samtal med att plantera ett växandefrö hos kunden.
Hur du gör ett bra första intryck.

Samtalet
Hur du skapar ett gott intryck första sekunderna
Hur du omvandlar oförskämda kunder till lojala kunder
Hur du kan bli mer inflytelserik genom att pausa medvetet på rätta ställena
Hur du kan förhandla dig till längre samtalstider med kunderna
Varför ett motiverat nej accepteras bättre av kunden

Säljsamtalets psykologi
Varför det är viktigt att för telefonsäljare att förstå och tolka attityder?
Hur du på ett tryggt sätt kontrollerar att personen som du säljer till har rätt att köpa?
De fem frågorna som du måste besvara innan något kan hända överhuvudtaget
Hur du skapar ett positivt första intryck
Hur du väljer orden som fungerar som dörröppnare
Hur du undviker de två värsta kommunikationsbromsarna som effektivt skrämmer bort kunder

Teknik
Hur du snabbt sorterar bort olönsamma kunder
Varför frågor är säljarens bästa vänner
Hur du väljer ord som skapar samhörighet med kunden
Varför du ska blanda öppna och slutna frågor
Hur du praktiskt tar fram kundernas köpplaner

Hantering av kunder
Varför kundens kommentarer i kartläggningen är viktig
Hur du kan spara säljtid och självkänsla genom att vara noggrann i prospekteringen
Hur du översätter din produkts egenskaper till fördelar för kunderna
Hur du använder säljformuleringar som alltid fungerar

Kunderna
Fyra kundtyper som du snabbt kan känna igen och anpassa dig till
Varför anpassning och spegling ger bättre kommunikation med kunderna
Hur du finner rätt kanal att kommunicera på med dina kundtyper
Hur du bemöter arga kunder
Vad du kan göra och vad du absolut inte ska göra när du får en arg kund i telefon
Hur du ser till att din kund blir nöjd istället för att vinna varje ordväxling
Hur du får reda på vad som ligger bakom kundens invändning

Och mycket mer…